^
IMPORT & EXPORT FMCG GOODS

Polityka prywatności


Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAXITRADE Barbara Maciejewska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Przyjaźni 4e/24, zwany dalej Administratorem;
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz w celu przesyłania ofert i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa,
5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia współpracy.